A Gondola fórumon történt bejegyzéseim
"A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)

A Gondola fórumon történt bejegyzéseim

Ungelesener Beitragvon kmatefi » Do 2. Sep 2021, 10:01

Klaus L. Matefi: Jövőre ószöv.-i megváltás?2021. július 24. 09:28 | Sorszám: 0
A mai nap a héber naptár szerint Áv 15-e (tu beáv) van.
Vajon már csak 1 év választ el minket az ószövetségi megváltástól? És ha igen, akkor az mit jelent az emberiség számára?2021. augusztus 21. 10:00 | Sorszám: 1
Az ószövetségi megváltás az Ószövetségben hívők megváltása, ami a messianisztikus időkben kellene megvalósuljon a Messiásuk, Immánuel idejében. Immánuel jövőre tölti be a 23. életévét, aki 1999.08.11-én látta meg a napvilágot a napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt égisze alatt. Ezt a napot az asztrológiában, kabbalah-ban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is jártas, zsidó származású Nostradamus (1503 - 1566) így jellemezte:

"L` an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d` effrayeur," (Centurie X., LXXII.) (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, Dont il y en a trois cens qui n`ont encore jamais été imprimées; A Lyon, 1566; S. 164)

"Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában az égből megérkezik a rettegés nagy királya." (Centuriák X. 72.)

Immánuel Lucifernek, a "fényhozónak" az inkarnációja, tehát az ég egy adta világon semmi köze az i.sz. 25.04.01-én keresztre feszíttetett názáreti Jézushoz, aki a Pál-féle kereszténység állítása szerint vissza fog térni ítéletet tartani... A szivárvánnyal együtt ábrázolt JHVH-Kozmikus Krisztus (szemléltető képek: 1, 2, 3, 4) a keresztény szimbolikában az 1999.08.11-én megtartott ítéletre hivatott utalni.

Az ószövetségi megváltás nagy valószínűséggel a 2022.08.11/12-én létrejövő kozmikus T-kereszthez van időzítve, ami Áv hónap 15-én fog megvalósulni. Ennek a teóriának a részletes kifejtésére a továbbiakban fogok kitérni.2021. augusztus 21. 10:27 | Sorszám: 2
A középkor legnagyobb talmudtudósa, Maimonides állítása szerint a kereszténység és az iszlám Immánuelnek az eljövetelét volt csak hivatott előkészíteni [31], azaz Immánuel fellépése után a további egzisztenciájuk kérdéses.

Az ószövetségi Messiás eljövetele (fellépése) idejének kiszámítását szigorúan tiltja az átlagemberek számára a Talmud:

"R. Šemuél b. Nahmani erwiderte im Namen R. Jonathans: Es schwinde (*366) der Geist derjenigen, die das Ende (*Der Zersteuung Jisraéls; oft in derselben Bedeutung wie Erlösung) berechnen wollen;" (Synhedrin XI,i,ii Fol. 97b)(Lazarus Goldschmidt: Der Babylonische Talmud, Neunter Band - Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996)(S. 67)
"Šemuél b. Nahmani rabbi megismételte Jonathan rabbi nevében: Tünjön el (*366) azoknak a lelke, akik a végét (szétszóratás, megváltás) ki akarják számolni;" (saját fordítás)

Maimonides "A bírák könyvében" fulladásos halált kíván a bölcsek nevében mindazoknak, akik a megváltás időpontját igyekeznek megfejteni, feltárni és azt javasolja az embereknek, hogy jobban teszik, ha azokban a magyarázatokban hisznek, amiket számukra hozzáférhetővé tesznek a beavatottak...

Az Áv hónap 15-i dátumon kívül a Babiloni Talmudban felmerül még megváltás időpontjaként a Peszáh ünnep környéke, azaz niszán hónap (aminek első napja a "királyok újéve"), illetve a Szukott (Sátrak) ünnep, azaz tisri hónap, aminek első napja a "zsinagógai újév", Ros hásáná [48]. Peszáh és Szukott is egyaránt teliholdhoz vannak utalva ugyanúgy, mint a Tu beáv (Áv 15.).

Az Ószövetségben hívők Áv 15. napját (tu beáv), mint a szerelem napját is ünneplik:

"Áv 15 a szerelem és az újjászületés napja
Áv 15 kétségkívül a zsidó naptár egyik legmisztikusabb napja.
A Talmud azt mondja, hogy réges rég “Jeruzsálem lányai táncolni mentek a szőlőskertekbe” Áv 15-én, és “bárki, akinek nem volt felesége, odamehetett” hogy közülük menyasszonyt találjon magának.
Böjtnap után egy héttel köszönt be a szerelem napja. Izaelben “Jom haahava”-nak, a szerelem napjának, a talmudi hagyományban “tu beáv“-nak nevezik. (A “tu” טו számértéke 9+6=15, “beáv” jelentése: “áv hónap”-ban)."
(forrás)

Ennél viszont lényegesen fontosabb az ezzel a nappal kapcsolatos végkifejlett, azaz a betervezett messianisztikus megváltás, ami a tervek szerint az egész emberiséget érinteni fogja. A vallásos elképzelések szerint az ószövetségi megváltás az Ezsdrás által köztudatba juttatott és valóságos történelmi eseményként elfogadtatott egyiptomi kivonuláshoz (exodus) hasonlóan kellene megtörténjen:

"Hogyan következik be a megváltás?
A végső megváltás hasonló módon fog bekövetkezni, mint az egyiptomi szolgaságból való megváltás és a kivonulás. Miképpen elküldte az Örökkévaló Mózest, hogy élére álljon az Egyiptomból való szabadulásnak, ugyanúgy fogja a Messiás az egész világot a végső megváltásba vezetni."
(forrás)

"A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében
(10) Az Egyiptomból történt Kivonulás a messiási kor végső Megváltásának modellje és biztosítéka. A Midrás gyakorta használja az egyiptomi Kivonulás és Izrael jövendő Megváltása közötti párhuzamot."
(forrás)

Az exodussal kapcsolatos tíz csapás:

- Nílus vize vérré változott (Mózes II. 7,20)
- békák lepték el Egyiptomot (Mózes II. 8,2)
- szúnyog invázió (Mózes II. 8,13)
- bögöly invázió (Mózes II. 8,20)
- dögvész (Mózes II. 9,6)
- hólyagos fekély (Mózes II. 9,10)
- jégeső (Mózes II. 9,23)
- sáskajárás (Mózes II. 10,13)
- háromnapos sötétség (Mózes II. 10,22)
- Egyiptom elsőszülött fiainak megölése. (Mózes II. 12,29)

A megváltás mibenlétének megismeréséhez elengedhetetlen tanulmányozni az ezzel kapcsolatos ószövetségi messianisztikus elképzeléseket: Ézsaiás 49,22-23/26; 60,1-5/11-12/15-16; 61,5-6/11-13; Mikeás 5,6-8; Zsoltárok 2,1-9; Synhedrin 98a; Érubin 43b; etc..2021. augusztus 21. 10:49 | Sorszám: 3
A Jeruzsálemben élő Yekutiel Fish ortodox kabbalista rabbi 2020 tavaszán azt hangoztatta, hogy a koronavírus egy határozott jele a végérvényes megváltásnak ([50]). Nagy hiba lenne kételkedni az észrevételében...

23 évvel korábban, 1997-ben jelent meg kizárólagosan héber nyelven az izraeli Hamutal Shabtai (חמוטל שבתאי) orvosnő és pszichiáter által megalkotott "2020" című 638 oldalas regény, amiben a szerző egy 2020-ban kitörő világjárványt vizionált.

Az Egészségügyi Világszervezet ("World Health Organization" - WHO) 2020.03.11-én, Susán-purim ünnepén (5780. adar 15.) jelentette be a koronavírus világjárványt, a COVID-19-pandémiát.

A korábbi izraeli egészségügyi miniszter, az ultraortodox Yaakov Litzman (1948 -) 2020. év április 8-ra, Peszáh ünnepére várta a Messiásuk, Immánuel fellépését.

Három héttel ezelőtt jelent meg egy német nyelvű izraeli vallásos hírportálon egy cikkben (Endzeitliche Andeutungen in der rabbinischen Ankündigung des Messias) az alábbi közlés:

Die Zeit der Erlösung ist gekommen! (A megváltáshoz eljött az idő!)

A Chábád Lubavics ószövetségi vallási irányzat (magyarországi online képviselete: zsido.com) ugyan Menáchem Mendel Schneerson (1897* - 1994) rabbit, a Brooklyn-ban székelő Chábád Lubavics haszid mozgalom rebbéjét tartja még ma is a várt Messiásnak, aki csak abban az esetben jöhetett volna szóba Messiás gyanánt, amennyiben 1897.11.24-én látta volna meg a napvilágot, mint Jiddu Krishnamurti (1897 - 1986). Ezen a napon álltak utoljára együtt a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek a zodiákusan. Következőleg ehhez hasonló konjunkció 2032.06.08-án fog realizálódni.

Jiddu Krishnamurti-t a Skót Ritus 33. fokozatú szabadkőműves nagymestere, Charles Webster Leadbeater (1847 -1934) fedezte fel 1909 tavaszán az indiai Adyar-ban és állította róla, hogy ő a megérkezett nagy tanító és vezető, Maitreya. Leadbeater rendszeres spirituális gyakorlatban részesítette a gyermeket és 1910. január 11-én pedig megtörtént a beavatása. Az eseményre nem véletlenül ez a nap lett kiszemelve, ugyanis aznap a Schemhamphoras egyik kozmikus forrása volt látható a zodiákusban, amit a Neptunusz egy T-keresztre egészített ki. Ugyanezen a napon alapította meg a szabadkőműves George Arundale (1878 - 1945) Krishnamurti számára az "Order of the Rising Sun"-t ("A Felkelő Nap Rendjét"), ami arra lett volna hivatott, hogy egyengesse Krishnamurti útját a messiási pályafutása során. Ennek a rendnek a létrehozását csak 1911 január 11-én hozták nyilvánosságra, azaz egy évvel később, majd három hónappal ezután a rend neve "Order of the Star in the East"-ra lett változtatva. Mint tudjuk, Krishnamurti 1929.08.03-án a hollandiai Ommen-ben lemondott nyilvánosan a Messiási címről és feloszlatta az "Order of the Star in the East"-et. Valószínűleg felvilágosíthatták, hogy nem őt szánják bizonyos körök a beharangozott Maitreya-nak...2021. augusztus 21. 10:55 | Sorszám: 4
Carlo Viganò olasz érsek felhívást intézett a katolikusokhoz és az emberiséghez:

EIN AUFRUF FÜR DIE KIRCHE UND FÜR DIE WELT - Veritas liberabit vos. (Joh 8,32)

Többek között a német Gerhard Ludwig Müller bíboros állt ki mellette.

A Vatikán és a német püspöki kar határozottan elhatárolódott tőle, véleményük szerint ez nem más, mint összeesküvés-elmélet.

Carlo Viganò érsek többek között egy világkormány és az ehhez kapcsolódó teljes kontroll veszélyeire hívja fel a figyelmet. Felteszi azt a kötői kérdést is, hogy miképp lehet azoknak az emberi életek megmentése a céljuk és érdekük, akik már jóideje az emberiség létszámának drasztikus csökkentésén tevékenykednek?2021. augusztus 21. 10:59 | Sorszám: 5
Amnon Itzchak (1953 -) izraeli szefárd ortodox rabbi az Új Világrenddel (New Word Order) kapcsolatos ENSZ dokumentumról számol be. Az általa felolvasott okirat szerint ennek az Új Világrendnek 2021 és 2030 között kell megvalósulnia.

Állítása szerint az elkövetkező években az alábbi tervek kell valóra váljanak:

- egy világkormány

- egy készpénz nélküli globális fizetőeszköz

- egy központi világbank

- egy globális hadsereg

- a nemzeti függetlenség vége

- a magántulajdon vége

- a családi egység vége

- népességcsökkentés

- az ellenőrzés alatt tartott népességnövekedés és népsűrűség

- többszöri védőoltások

- egyetemes alapkereset

- mikrochip beültetés - ami fizetőeszközként és a személy teljes ellenőrzésére szolgál

- egy globális "sozial credit system" - ami már Kínában működik

- a készülékek 5G rendszerhez kapcsolása

- a gyermeknevelést a világkormány veszi át

- iskolák és egyetemek világállami tulajdonba kerülnek

- megszünnek a magán közlekedési eszközök

- minden vállalat világállami tulajdonba megy át

- a légiközlekedés minimalizálva lesz

- az emberek lakótelepeken kell lakjanak

- öntözőkészülékek felszámolása

- a magángazdaságok megszüntetése

- a családi házak felszámolása

- az emberek számára történő földhasználat korlátozása

- a nem szintetikus gyógszerek betiltása

- a természetgyógyászat betiltása

- fosszilis tüzelőanyagok betiltása.

A mondókáját azzal fejezi be, hogy "az egyiptomi fáraók is irgalmasabbak voltak"...2021. augusztus 21. 12:15 | Sorszám: 6
Amnon Itzchak izraeli szefárd ortodox rabbi Bill Gates-et tette felelőssé a koronavírusért, ugyanis szerinte az "Agenda 21" keretein belül a Föld lakosságát akarja ezzel megtizedelni (forrás).

Annyit már nagy valószínűséggel állítani lehet Bogár László (1951 -) volt államtitkár, politikus és egyetemi oktató szakszerű oknyomozására ("Csinált vírus, avagy kibújik-e a szög a zsákból?") támaszkodva, hogy ezt a denevérektől származó vírust, ami kizárólagosan csak állatról emberre tud fertőzni (tehát a megfertőzött ember nem tudja vele embertársát továbbfertőzni!), ember által lett manipulálva annak érdekében, hogy emberről emberre is működjön a fertőzés:

"A globális vírusjárvány uralkodó narratívája drámai átalakulás előtt áll. Eddig ugyanis az alapkérdés nem is nagyon volt feltehető. Vagyis az, hogy a vírus természetes úton jött létre, vagy „csinálva” van, És ha az utóbbi a helytálló, akkor ki, miért (mi okból, és mi célból) és hogyan csinálta. Könnyű belátni, hogy minden további kérdésre egész más válaszok születhetnek attól függően, hogy mi a válasz erre az alapkérdésre. Pontosabban szólva a kérdés feltehető volt, csak éppen válasz nem volt rá. Igaz, hogy kizárni végül is soha senki nem zárta ki a „csináltság” valamilyen formáját, „csak” nagyon valószínűtlennek mondta. Most azonban Rand Paul amerikai szenátor nagy nyilvánosság előtt azzal vádolta meg Anthony Fauci-t, akik már évtizedek óta minden amerikai elnök virológiai és járványügyi főtanácsadója, hogy hazudott az amerikai törvényhozásban, szándékosan elhallgatta a tényt, hogy az USA irányította a vuhani kutatásokat, amelyek éppen az emberről emberre terjedni képes „csinált” vírus létrehozására irányultak." (Bogár László)

Feltétlenül figyelemre méltó a kormányok és médiumok eddigi hozzáállása, akik sokáig azt igyekeztek a laikus tömegekkel mindenáron elfogadtatni, hogy ez a vírus spontán "ugrott" át a denevérekről az emberekre... A Federal Reserve System-mel (FED) egy évben (1913) megalapított "Rockefeller Alapítvány" ("Rockefeller Foundation"), a "Bill & Melinda Gates Alapítvány" ("Bill & Melinda Gates Foundation") és a Klaus Schwab által 1971-ben életre hívott "Világgazdasági Fórum" ("World Economic Forum") szervezésében 2019.10.18-án New York-ban egy pandémia-gyakorlatot ("Event 201") tartottak meg, ami egy eljövendő világjárványt vízionált. Az említett new yorki pandémiagyakorlat jegyzőkönyvében arról is szó van, hogy egy eljövendő világjárvány esetén a kormányoknak kötelessége fellépniük a világjárvánnyal kapcsolatban felmerülő dezinformációk ellen:

"The Event 201 pandemic exercise, conducted on October 18, 2019, vividly demonstrated a number of these important gaps in pandemic preparedness as well as some of the elements of the solutions between the public and private sectors that will be needed to fill them. The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda Gates Foundation jointly propose the following:
7. Governments and the private sector should assign a greater priority to developing methods to combat mis- and disinformation prior to the next pandemic response. Governments will need to partner with traditional and social media companies to research and develop nimble approaches to countering misinformation. This will require developing the ability to flood media with fast, accurate, and consistent information."
(forrás: 1, 2)

Annyit még érdemes itt megjegyezni, hogy Klaus Schwab (1938 -) a "Világgazdasági Fórum" elnöke is egyben a mai napig, aki a "The Great Reset" ("A nagy újrakezdés") szellemi atyja. Ő hozta létre 2004-ben a "Forum of Young Global Leaders"-t abból a célból, hogy terveit a fiatal alapító és későbbi tagokból kikerülő jövendő politikusai megvalósítsák. Ezek között található többek között David de Rothschild (1978 -), a Rothschild bankdinasztia londoni ágának leszármazottja; Emmanuel Macron (1977 -), aki 2017.05.14-e óta Franciaország államfője; Annalena Baerbock (1980 -), a németországi Szövetség 90/Zöldek (Bündnis 90/Die Grünen) pártnak a kancellárjelöltje; Mark Zuckerberg (1984 -), aki a Facebook közösségi oldalt és a "Breaktrough Energy Coalition"-t hívta életre Bill Gates támogatásával; Sebastian Kurz (forrás: 1, 2) (1986 -), aki 2017.12.18-a óta Ausztria kancellárja; Jens Spahn (1980.05.16. -), aki 2018.03.14-e óta Németország egészségügyi minisztere; Járóka Lívia (1974 -), aki 2019.07.03-a óta az Európai Parlament egyik alelnöke a FIDESZ EP-i képviselőjeként.2021. szeptember 02. 10:43 | Sorszám: 8
A vallásos elképzelések szerint az ószövetségi megváltást megelőzően mindenkinek koldusszegénnyé kell válnia:

"Ugyanis a Talmud azt állítja, hogy „Dávid fia (a Messiás) mindaddig nem jön, míg a garas ki nem fogy a zsebből”, azaz mindenki koldusszegény nem lesz." (Naftali Kraus: A megváltás üteme és módozatai)2021. szeptember 04. 09:00 | Sorszám: 9
Egy másik talmudi rész szerint az ószövetségi messianisztikus elképzelések Messiásának, Immánuelnek a fellépését megelőzően általános erkölcsi romlás kell jellemző legyen:

"Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Im Zeitalter, in dem der Sohn Davids kommen wird, wird das Versammlungshaus [der Gelehrten] zum Hurenhause werden, Galiläa wird zerstört und Gabla (*Sonst unbekannter Ortsname; in manchen Texten fehlt dieser Satz überhaupt) verwüstet (*יאשם gibt keinen guten Sinn; eine Paralellstelle (Sot. Fol. 49b) hat ישום) werden; die Grenzbewohner werden von Stadt zu Stadt wandern, ohne daß man sich ihrer erbarmen wird; die Weisheit der Gelehrten wird entarten, die Sündenscheuen werden verachtet sein, das Gesicht des Zeitalters wird den Gesichte eines Hundes (*Dh. die Frechheit und Unverschämheit werden vorherrschen.) gleichen und die Wahrheit wird vermißt werden, denn es heißt (*Jes. 59,15.) und so kam es, daß die Wahrheit wird vermißt ward, und wer Böses meidet, ist wahnsinnig. - Was heißt: und so kam es , daß die Wahrheit vermißt ward? In der Schule Rabhs erklärten sie: Sie wird sich in Herden (*Das W. נעדרת wird als Derivatum von עדר , Herde erklärt.) teilen und auswandern. Was heißt: wer Böses meindet, ist wahnsinnig? In der Schule R. Šilas erklärten sie: Wer Böses meiden wird, wird bei den Menschen als wahnsinnig gelten." (Lazarus Goldschmidt: Der Babylonische Talmud, 1996, Neunter Band - S. 64, Synhedrin 97a)

"Ezt tanítják: Jehuda rabbi mondta: Abban a korban, amikor Dávid fia eljön, a gyülekezetek [a tudósok] kurvák házává lesznek, Galilea meg lesz semmisítve és Gabla (*Egyébként ismeretlen helységnév; néhány szövegben ez a mondat hiányzik) el fog (*bűnös nincs jó jelentése; egy párhuzamos hely (**Sot. Fol. 49b)) pusztulni; a határon lakók városról városra fognak vándorolni anélkül, hogy megszánnák őket; a tudósok bölcsessége el fog korcsosulni; a gonosztól irtózókat meg fogják vetni, a kor arculata egy kutyáéhoz (*ez azt jelenti, hogy a szemtelenség és a pimaszság fog uralkodni) lesz hasonlóvá és az igazság el fog tünni, ez azt jelenti (*Ézsaiás 59,15) és ez így történt, hogy az igazság hiányzott, és aki elkerüli a gonoszt az őrült. - Mit jelent az, hogy ez így történt, hogy az igazság hiányzott? Rabh iskolájában azt mondták: Csordákra (*344) oszlanak és kivándorolnak. Mit jelent az: aki a gonosztól irtózik, az őrült? Šilas rabbi iskolájában magyarázzák: Aki a gonosztól irtózni fog, az az emberek számára őrültnek fog számítani." (saját fordítás)
Benutzeravatar
kmatefi
Administrator
 
Beiträge: 165
Registriert: Mo 24. Feb 2020, 17:04

von Anzeige » Do 2. Sep 2021, 10:01

Anzeige
 

A Gondola fórumon történt bejegyzéseim

Ungelesener Beitragvon kmatefi » Fr 9. Jun 2023, 06:45

Klaus Matefi: Filozófiai eszmefuttatások
2023. június 09. 07:40 | Sorszám: 0
Feltétlenül érdemes behatóbban gorcső álá venni a hinni, elhinni és elhitetni igék jelentését és azok kapcsolatát. Hinni bármiben hihet az ember, hiszen azt a szabad akaratunk biztosítja számunkra. A hit feltétlenül ösztönzőleg hat az egyénre, ennek hiányában viszont képtelenség lenne a hétköznapok nehézségeivel megbirkóznunk. Az emberi hit saját belső indíttatásból ered. A valamibe vetett reményünk valóraválásának vágya például az egyéni hitünk, amire hatással lehet külső sugallat, befolyásolás, szuggeszció is. Ha ennek a vágyunknak nincsen semmilyen jellegű reális alapja, abban az esetben nem vonhatunk másokat azért kérdőre, vagy felelősségre, ha az soha nem teljesedik be, ugyanis saját magunkat áltattuk olyan hiú, alaptalan reménnyel, ami eleve arra volt ítélve, hogy ne válhasson valóra. Tehát a hitünk tárgya tömören kifejezve irreális volt. Érdemes-e vajon példának okáért abban hinnünk, hogy netán megfelelő lélegeztető segédeszközök nélkül kibirnánk a víz alatt mondjuk negyed órát? Ez egy irreális elképzelés és eleve kivitelezhetetlen. Amennyiben tehát bárki a megvalósíthatatlanban bízva hozná magát helyrehozhatatlan, vagy akár tragikus végkimenetelű helyzetbe, következményeiért egyedül és kizárólag őt terheli a felelősség.

A hitnek számtalan tárgya illetve formája lehetséges, ami egy szó mint száz, lehet reális, illetve irreális is. Hihet valaki pl. egy lottó főnyereményben, ami reálisnak mondható ugyan még akkor is, ha egészen minimális rá az esély, de mégis bekövetkezhet. Ezzel szemben lehet a hit tárgya abszolút irreális is, ami helyett célszerűbb reálisabbat választani magunk számára, merthogy lehetetlen, nonszensz dolgokban hinni értelmetlenség, sőt ostobaság... Ha pedig rájövünk hitünk tárgyának megvalósulhatatlanságára, akkor a továbbiakban az már eleve nem jelentheti számunkra a belső erő forrását.

A hit egy adottság, ami erőt kölcsönöz a tulajdonosának, függetlenül a hite tárgyától. Ebből adódóan lehet ennek tárgya tulajdonképpen bármi. A találékonyabb vallásalapítók nem véletlenül rejtik a hit köntösébe a politikai és világi céljaikat, mivel ez által lényegesen nagyobb sikerre számíthatnak annak megvalósítása terén, a hívő tömegeik által. Így lehet Istenre apellálva olyan vallásetikai követelményeket is hangoztatni és elfogadtatni, melyeket esetleg egy normális, jóérzésű egyén máskülönben értelemszerűen elutasítana. De ugye ha azt úgymond maga "Isten" (...) várja el és követeli meg tőlünk a tanítások szerint, akkor bizony kétely és habozás nélkül meg kellene cselekedjük, még ha az embertársunk életének kioltására, vagy tönkretételére vonatkozik is...

Elhitetni azt jelenti, hogy valakivel, vagy valakikkel elfogadtatni egy reményt, vagy bármit. A remény alapja, mint már jeleztem, lehet teljesíthetetlen (irreális) és teljesíthető (reális) is. Azért, mert egy valamire irányuló remény reálisnak tűnik, az még nem jelenti azt feltétlenül, hogy meg is valósulhat, hiszen a külső tényezők hatása döntő lehet ezen a téren a végeredményre nézve. Ha egy teljesíthetetlen (irreális) reményt próbál valaki bárkivel teljesíthetőként elfogadtatni valamilyen indíttatásból, úgy tudva, vagy tudtán kívül, akarva, vagy akaratlanul dezinformál, és az esetleges következményekért (legyen az anyagi kár, személyi sérülés, vagy egyéb más) vállalnia kell a felelősséget. Erre szintén említenék egy extrém példát. Némely vallások a soha be nem váltható túlvilági ígéretek reményében olyan tettekre sarkallják vakon hívő lelkes követőiket, melyek helyrehozhatatlan következményekkel járnak magára a hívő személyre nézve is. Az iszlám például a férfiak számára 72 szüzet helyez kilátásba túlvilági jutalom gyanánt arra az esetre, amennyiben haláluk után a mennybe jutnak. Lehet-e vajon ennél nagyobb ösztönző jutalma egy egészséges, vagy esetleg túlfűtött nemi ösztönökkel felvértezett férfiúnak? Ennek legegyszerűbb megvalósulása az iszlám tanítások értelmében a mártírhalál által lehetséges, amit az ellenség ellen elkövetett öngyilkos akciókon keresztül is ki lehet érdemelni úgymond...

Mint láthatjuk, hatalmas eltérés mutatkozik a hinni és elhitetni igék jelentésében. Az elhinni ige az elhitetninek az esetleges következménye, nevezetesen a valaki, vagy valakik által elhitetésre szánt információt készpénznek, igaznak könyveli el az ember, következésképpen megméretés, kétkedés nélkül elhisszi, készpénznek veszi azt. Az elhitetésre szánt információ lehet megalapozott és megalapozatlan, valós és valótlan. Gondoljunk például napjaink politikai pártjainak választási programjaira... Naív választóként hiszünk ezekben a célkitűzésekben, ígéretekben, de amint hatalomra jut bármelyik, általában megfeledkeznek a tömegeknek tett fogadalmukról és szemrebbenés illetve jogi következmények nélkül folytatják tovább "áldásos tevékenységüket" (tisztelet a kivételnek)... A megalapozatlan és valótlan információ elhitetése, azaz dezinformálás történhet tudva, vagy tudatlanul, akarva, vagy akaratlanul.

Az eddig felsoroltakkal nem az emberi hitetlenséget szándékoztam ösztönözni, hanem sokkal inkább arra szerettem volna a kedves olvasó figyelmét felhívni, hogy az ember jól felfogott érdeke kell legyen, hogy ne higgyen el nyilvánvaló valótlanságokat, mert az által maga is hajlamossá válhat azok elhitetésére, azaz mások dezinformálására.2023. június 09. 08:12 | Sorszám: 1
Szellemi erőszakszervezetek

A maguk által létrehozott konvencionális gondolkodásmódtól való akár legkisebb eltérést is akadályozzák, elhallgatják és elhallgattatják, nevetségessé teszik, többek között tudománytalan jelzővel bélyegzik meg és akár szankcionálják is, ha már szükségesnek vélik. Az általuk kialakított, elvárt, sugallt gondolkodásmódhoz foggal körömmel ragaszkodnak, még ha az köszönőviszonyban sincsen sok esetben a valósággal, illetve a racionális gondolkodással. A velük valamilyen módon kapcsolatba lépőktől konzekvensen és kompromisszumkészségre semmi hajlandóságot nem mutatva elvárják, sőt megkövetelik az általuk felkínált és előírt szellemi sodorban történő mozgást. A karmaik közé került, többnyire gyanútlan egyénnek semmi esélyt nem adnak olyan saját gondolatok hangoztatására, melyeket ők nemkívánatosnak ítélnek meg, ezzel is igyekezve áldozataikat az általuk gondosan megtervezett és felépített szellemi akolba terelni és ha lehet, végérvényesen fogvatartani ott, szellemi rabszolgasorba süllyesztve ezáltal őket. Mivel az egyén szabad akarattal rendelkezik, ebből adódóan a szellemi rabszolgaságának időtartama kizárólagosan csak az áldozaton múlik. Amennyiben opportunista, abban az esetben a számára létrehozott, egyéni gondolatokat korlátozó, vagy akár tiltó szellemi akol állandó lakójának lehet tekinteni őt, ahol persze nincsen kizárva, hogy jól és biztonságban is érezheti magát...
Ha az ismeretek szerzése akadályozott, onnantól fogva nem beszélhetünk valódi ismeretterjesztésről sem. Már csak az a kérdés, hogy képes-e feladni önmagát, az itt felvázolt szellemi akol valamelyikébe bevonulni és alárandelni szellemiségét? Mindenkinek szabad akarata és döntési joga van ezzel kapcsolatosan, tehát nem az akolok üzemeltetőit kell hibáztassa majdan, amennyiben idővel esetleg rádöbben arra, hogy számára ez alkalmatlan volt...2023. június 17. 09:28 | Sorszám: 2
A farkas és a bárány kapcsolata

Mint tudjuk, a farkasnak farkas kölykei, a báránynak pedig bárány kölykei lesznek a természeti adottságokból adódóan. Ezen se a farkas, se pedig a bárány nem tud változtatni. A farkas ragadozóként jön a világra, nem a dús füvű legelőkre fáj a foga, mint a báránynak, hanem a bárány húsára. Ezzel szemben, mivelhogy a bárány növényevőként születik, nem a farkasra fog vadászni, hanem füvet és más, javát szolgáló hasznos növényeket fog legelni egész életében. A farkas a bárányra úgy tekint, mint a számára adatott táplálékra, a bárány viszont a farkasban egy rá veszélyes ragadozót lát, aki a saját és utódai életére tör.

A természet egy étkezési láncolatra épül, melyben az élőlények kénytelenek egymást felfalni a túlélésük érdekében. Sokkal több a növényevő állat, mint a ragadozó, mert ha ez nem így lenne, akkor az ökológiai egyensúly felbomlana, és idővel a ragadozók egymást kellene felfalják...

A nyájba tartozó bárányok teljes mértékben ki vannak szolgáltatva pásztoruknak. Amennyiben jó a pásztor, a nyáj folyamatos szaporodást, testi gyarapodást fog mutatni, ellenkező esetben viszont permanens létszámcsökkenést és testi fogyatkozást.

A német Grimm testvérek jóvoltából jutott el hozzánk a „Piroska és a farkas” című igen tanúlságos mese, amiből csak az ide illő lényeget emelném ki. A farkas, miután megette Piroska nagymamáját, beöltözött annak ruhájába és befeküdt az ágyába és úgy várt Piroskára, akit meg tudott téveszteni majd ezt követően őt is felfalta. Ha nem lett volna egy vadász, aki erre rájöjjön és megmentse őket, akkor vége lett volna Piroskának és a nagymamának is...
Biztosan mindenki ismeri a „birkatürelmű” kifejezést, amit olyan személyekre alkalmaznak, akik a külső negatív behatásokat békésen és türelemmel képesek elviselni. A „báránybőrbe bújt farkas” szókapcsolatot viszont olyan valakire vonatkoztatják, aki egy szelíd, jóindulatú embernek tettei magát, álcázva gátlástalan gonoszságát és önző rosszindulatát, szándékosan megtévesztve ezzel embertársait.

Miért nem létezik vajon olyan kifejezés, hogy „farkasbőrbe bújt bárány”? Ezt gondolom azzal lehetne magyarázni, hogy a jónak mondható egyének képtelenek magukat gonoszként feltüntetni, de miért is tennék ezt egyáltalán? Ezzel szemben a gonosz ember csak úgy tud mások rovására előnyökre, haszonra szert tenni, hogy beférkőzik bizalmukba, álcázza magát, megtévesztve ezzel embertársait, környezetét.

A legnagyobb veszélyt nem a „farkas” jelenti a „bárányra” nézve, hanem a „báránybőrbe bújt farkas”, aki befurakodik a gyanútlan és védtelen „bárányok” közé, hogy „felfalhassa” őket.

Vajon milyen pásztornak lehet az olyat titulálni, aki megtűri nyáján belül a „báránybőrbe bújt farkast”, vagy akár ennek bentlétét proponálja és nem a nyájának betegségtől, vagy külső támadástól való megvédése, illetve nem azok szaporodásának és testi gyarapodásának biztosítása a célja?

A nagymama ruhájába öltözött rafinált farkas gyomrába került Piroska és annak nagymamája csak egy rátermett, okos és leleményes vadász segítségével szabadulhatott meg, a farkas bundája pedig felkerült végül a vadász egyik szobájának falára trófea gyanánt.

Hogy mi ebből a tanúlság? A „báránybőrbe bújt farkas” biztosan azt mondaná, hogy abszolúte semmi...


Benutzeravatar
kmatefi
Administrator
 
Beiträge: 165
Registriert: Mo 24. Feb 2020, 17:04

A Gondola fórumon történt bejegyzéseim

Ungelesener Beitragvon kmatefi » Fr 9. Jun 2023, 18:23

Klaus Matefi: Jézus életének kozmikus misztériuma2023. június 09. 19:20 | Sorszám: 0
A misztériumvallások misztériumai értelemszerűen kozmikus misztériumok, ebből adódóan logikusan az következik, hogy az Újszövetség alapjául szolgáló Názáreti Jézus születése és kereszthalála esetében se lehet ez másképpen.

Az ókor embere, sőt uralkodóinak többsége hitt a Babilonból származó ősi asztrológiában. A német származású Erich Bischoff (1865 - 1936) orientalista és valláskutató a "Kabbala alkotórészei" című könyvét (Theoretische Kabbalah, Berlin, 1913. S.1) azzal kezdi, hogy a kabbala ősrégi időkben, i.e. 3 - 2. évezredben Babilonban keletkezett. Az ószövetségi beavatottak ezeket az ismereteket formálták át szellemi műhelyeikben a monoteista vallásuk számára, amiből a Schemhamphoras, azaz "Isten 72 szelleme" kabbalisztikus teória is származik.

Hogy miért tértem itt ki erre, annak az az oka, hogy a VIII. században héber nyelven megjelent kiadvány, a "Toledoth Jeshu" azt hangoztatja, hogy Názáreti Jézus a csodatevő képességét kizárólagosan annak köszönhette, hogy a jeruzsálemi Templom féltve őrzött titkát, a Schemhamphoras (שם המפורש) rejtélyét jogtalanul eltulajdonította. A könyvet a heidelbergi egyetem héber nyelven tudó és azt kutató professzora, Johann Andreas Eisenmenger (1654 - 1704) fordította le németre, amit részletekben meg is jelentetett az "Entdecktes Judenthum..." című kétrészes terjedelmes munkájának első részében (105 - 108. old., 155 - 158. old., 170 - 180. old.). A régi idők folyamán úgymond a jeruzsálemi Templom belső szentélyében, a "Szentek Szentjében" még Dávid által talált kövön helyezkedett el a frigyláda. Ezt a Templom pusztulását követően a magyarázatok értelmében Babilonba szállították át, ahol nyoma veszett. Az említett kőre Istennek 72 neve, azaz a Schemhamphoras volt bevésve, amit a zsidó bölcsek úgy igyekeztek megóvni az illetéktelen személyektől, hogy annak csodatevő erejét hasznosítva a kijáratnál található két oszlopra egy-egy ércből készült oroszlánt (mások szerint kutyát) állítottak. Amennyiben egy beavatatlan megtanulta ott a 72 nevet, és ennek a féltve őrzött tudásnak a birtokában szándékozott a helyszínről távozni, abban az esetben a két oroszlán félelmetes üvöltésének hatására rögvest elfelejtette azokat. A rafinált Jézus viszont egy pergamenre jegyezte fel Istennek 72 nevét, majd azt a lábán ejtett sebbe rejtette, ami az isteni tudás hatására be is gyógyult azonnal. Amikor távozott, elfelejtette ugyan a neveket, de hazaérve kivágta a lábába rejtett cédulát és ismét birtokában volt az isteni misztériumnak. Betlehemben 310 hallgatójának kijelentette, hogy ő az Ézsaiás által megjósolt Messiás, sőt maga a Teremtő Isten is, aki az eget és a földet alkotta. A kétkedő hallgatóságát egy sírjából kihantolt csontváz feltámasztásával és egy leprás beteg meggyógyításával győzte meg, akik attól kezdve Isten Fiának tartották. Ennek az epizódnak van persze előzménye, Jézus születésének körülményei és a története egészen haláláig folytatódik, de ezekről a későbbiekben lesz majd szó.

Az újszövetségi kanonizált könyvekben nem találunk semmilyen utalást Jézus születését megelőző Mária életével kapcsolatosan, pedig ennek behatóbb tanulmányozása nagyban hozzásegíti a kutatót ahhoz, hogy megfelelő irányba terelje Jézus születésével és későbbi kereszthalálával kapcsolatosan kutatásának irányát.2023. június 10. 17:20 | Sorszám: 1
Jézus és a kígyó

Hogy a cím két szereplőjének egymáshoz való viszonyát, elválaszthatatlan kapcsolatát megérthesse bárki, ahhoz elkerülhetetlen Jézus születése idejének korrekt meghatározása és magának a bibliai kígyó rejtett jelentésének az ismerete. Aki az utóbbiban egy földi hüllőt gyanít, az máris tévúton jár.
Azt hiszem, hogy Ferenc pápa (1936 -) a 2016.03.15-én tartott, „Jézus szeretetből megsemmisül és legyőzi a kígyót” szónoklatát feltétlenül érdemes gorcső alá venni:

„A kígyó a pusztító hatalom jelképe, de egyúttal a megváltás titokzatos szimbóluma is”
„Értünk bűnné lett, mint gyógyító kígyó mentett meg bennünket
„A kígyó a bűn jelképe, a kígyó öl. De a kígyó másfelől megment. És ez Krisztus titka. Pál, amikor erről a titokról beszél, azt mondja, hogy Krisztus kiüresítette önmagát, megalázta magát, semmivé lett, csak hogy megmentsen bennünket. De még ennél is erősebb ez a kifejezés: „Értünk bűnné lett”. Az előző képet használva, így lehetne mondani: értünk kígyóvá lett. Ez a prófétai üzenete a mai olvasmányoknak. Az Emberfia, mint kígyó, bűnné lett és felemeltetett, hogy ezáltal üdvözítsen bennünket” – állapította meg a pápa.”


Nem kevesebbet állít itt Ferenc pápa, mint azt, hogy Jézus kígyóként bűnné változott és ez által mentett meg bennünket... Esetleg felmerülhetne bárkiben, hogy az akkor már 80. életévében járó katolikus egyházfő az előrehaladott korából adódóan nem tudta már, hogy mit beszél? Természetesen szó sincsen erről, sőt meggyőződéssel állíthatom, hogy a jezsuita rendi pápa teljes mértékig tisztában van hite kozmikus misztériumával, amit feltárni képtelenség az ősi asztrológia figyelmen kívül hagyása esetén. Akár azt is kijelenthetem, hogy azok, akik az asztrológia tudománytalan mivoltára hivatkozva utasítják el Jézus élete kozmikus misztériumának feltárását, azok hitvédelmi okokból teszik azt. Ennek kutatása nem tudománytalan, hanem mitológiakutatás.

Mint tudjuk, Jézus egy hús-vér halandó volt, aki a júdeai Betlehemben született (Máté 2,1) és a 33. életévében pedig Jeruzsálemben halt kínhalált az „első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért” (A zsidókhoz írt levél 9,15) a Peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) páskabárány (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) gyanánt, véres áldozat céljából a Szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,1; Márk 14,1; 15,1; Lukács 22,2; 23,1; János 11,45-53; 18,14), ugyanis „törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (A zsidókhoz írt levél 9,22). A közelgő keresztre feszítésével Jézus maga is tisztában volt:

„Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a páska ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy megfeszítsék.” (Máté 26,2)

Jézus a Máté evangéliuma szerint már előre közölte tanítványaival az Olajfák-hegyén, hogy keresztre fogják őt feszíteni a Peszách ünnep előkészületi napján, azaz másnap, mivelhogy Pászka ünnepe (Peszách) alkalmából a zsidók egy hibátlan páskabárányt (Mózes II. 12,1-14; Mózes III. 23,4-5; Mózes V. 16,1-7) kellett feláldozzanak Istenüknek, JHVH-nak évről évre, az Ezsdrás által i.e. 445-re megalkotott Tórában olvasható történelmi tényként feltüntetett exodusra (egyiptomi kivonulásra) emlékezve.

De milyen alapon lehetett Jézus ezzel már az elfogatása előtt tisztában?

Pál megadása szerint Jézus keresztre feszítésekor Krisztus (JHVH) egy „nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg” ami „nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való” volt és „a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal” kellett megtísztítsák a hagyományok szerint, mint az átlagos, mennyei dolgok nélküli Peszách ünnepek alkalmával:

„Krisztus főpapi áldozata nagyobb az ószövetségi áldozatnál - Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.” (A zsidókhoz írt levél 9,11-12)
„Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.” (A zsidókhoz írt levél 9,15)
„A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.” (A zsidókhoz írt levél 9,22-23)

Az eddig leírtakból az alábbi következtetéseket tudjuk levonni:

- Jézus tudta, hogy keresztre lesz feszítve a Peszách ünnep előkészületi napján
- Ez a Peszách egy különleges, rendhagyó ünnep volt, mivelhogy Krisztus (JHVH) egy „nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való” volt
- Az előbb taglalt okok miatt nem egy hagyományos, bakok és bikák vérével bemutatott véresáldozatot akartak bemutatni az érdekeltek, hanem egy ezeknél különb áldozatot, egy emberáldozatot, aminek a szenvedő alanyául a Názáretben született Jézust szemelték ki.

Felmerül a jogos kérdés, hogy a Szanhedrinnek ez a döntése egy akkori ötlet volt-e vajon, vagy pedig erre az emberáldozat bemutatására már jóval korábban is készültek?

Erre csak akkor kaphatunk választ, amennyiben a kanonizált Újszövetségből szándékosan kihagyott Jakab-féle ősevangéliumot (protoevangéliumot ) tanulmányozzuk át tüzetesebben, amelyben Mária életével ismerkedhetünk meg. Itt most csak az ide elkerülhetetlenül fontos részekre térnék ki. Amikor Mária egy éves lett, édesapja Joákim ünnepi lakomára hívta meg a papokat, írástudókat, véneket és a népből sokakat. Ennek alkalmából a főpap és a pap áldást mondott a gyermekre, amiben Máriának az örökre szóló isteni elhivatottságára hívták fel a figyelmet:

„Joákim odavitte a leánykát a papokhoz, és a papok megáldották őt mondván: „Atyáinknak Istene áldja meg ezt a leánykát és adjon neki egy nevet, amit örökké emleget minden nemzedék.” - És az egész nép mondta: „Úgy legyen, úgy legyen, Amen!” - Joákim odavitte a leánykát a főpapokhoz, megáldották őt mondván: „Dicsőséges Isten áldja meg ezt a leánykát, és adjon neki vég nélküli (örökké tartó) áldást.”” (saját fordítás) [1]

Mária édesanyja, Anna fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét JHVH szolgálatába fogja állítani, ezért amikor Mária 3 éves lett, elvitték a jeruzsálemi Templomba, ahol Zakariás pap az alábbi szavakkal fogadta a leánykát:

„Az Úristen naggyá tette nevedet a Föld minden nemzedéke között: az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását.” (saját fordítás) [2]

Zakariás pap (Erzsébet férje) már ekkor jelezte, hogy Mária lesz Izrael megváltójának az édesanyja. A kislány három éves korától a jeruzsálemi templomban nevelkedett, Zakariás védőszárnyai alatt:

„Későbbi hagyomány, hogy Zakariás nevelése alatt, a jeruzsálemi templomban nőtt fel, mert Istennek volt szentelve.” [3]

Ebből a három rövid idézetből jól kitűnik, hogy Máriát már kisgyermekként kijelölték valamilyen oknál fogva a jeruzsálemi Templom beavatott papjai arra, hogy Jézust majdan világrahozatalára. Ezt egyesek azzal magyarázzák, hogy a skolasztika alapítójaként, atyjaként tisztelt Canterburyi Szent Anzelm (1033 - 1109) állítása értelmében Máriára a születésekor rászállt a Szentlélek [4]. Máriát ezért tartották tehát alkalmasnak arra, hogy a bűntelen Jézust, a majdani hibátlan páskabárányt a világra hozza, csakhogy Jézusnak is egy bizonyos napon kellett ehhez megszületnie... Ennek a részleteibe itt nem szándékozom belemenni, akit viszont érdekel, az megtalálja a készülőben lévő négykötetes könyvem „Jézus születése és kereszthalála” fejezetében.

Most visszakanyarodnék a Ferenc pápa által kinyilatkoztatott sorokhoz. A Názáreti Jézus i.e. 8.02.10-én született, amikor a Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) kozmikus forrásait felépítő Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek együttálltak az „ég csúcsán” (MC - Medium Coeli) Betlehem felett. Az itt említett öt égitestet a Genézis kígyója (Mózes I. 3,1-24), az uroborosz szimbolizálja, amit farkába harapó kígyóként, vagy sárkányként ábrázolnak.

Jézus születésekor együttállt égitestek a Földről nézve az „erőtlen” kígyó szerepét töltötték be, ugyanis a negatív szellemi hatásúnak tartott Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták a Nap mögött tartózkodva nem tudták hatásaikat a Földre nézve kifejteni. Ezt az „erőtlen” kígyót Károlyi Gáspár (1529 - 1592) a bibliafordításában a „kígyó magvának” illetve „gyökerenek” nevezi:

„Ne örvendezz te Filiszteusoknak egész országa, hogy annak veszszeje megromlott a` ki téged ver vala: mert a` kígyónak magvából basiliskus származik, és annak magva lészen tüzes szárnyas sárkány!” [5]

A Jézus születésekor jelenlévő „erőtlen” kígyó, ami által bűntelen lelki adottságokkal felruházva jöhetett úgymond a világra, közel 33 év elteltével, i.sz. 25.04.01-én egy „T” keresztté alakulva már negatív szellemi hatás forrásaként könyvelhető el az ősi asztrológia szabályainak értelmében. A kereszt többek közt a bűnnek és a halálnak a jelképe a keresztény hitvilágban, az ősi asztrológia szabályzói értelmében pedig negatív szellemi hatásúnak számít. Jézus keresztre feszítésekor a JÓ meghalt a kereszten, amit az alkímiai háttérrel bíró alkotások egy szabályos, vagy „T” keresztre feltekeredett, illetve felszögezett kígyóként ábrázoltak.

Jézus születésének és keresztre feszítésének konstellációja egyaránt a Schemhamphoras kozmikus forrásának számít a Babilonból származó kabbalah értelmében.
Amennyiben a szintén negatív szellemi hatásúnak tartott Neptunusz és Plútó planétákat is figyelembe vennénk, úgy tényleg elmondható lenne, hogy magára vette Jézus a világ összes bűnét kereszthalála alkalmából...

Jézus nem egy pénteki napon, hanem vasárnap halt kínhalált. Ehhez tudni kell azt, hogy akkoriban a zsidók számokkal jelölték a hét napjait. A 7. nap volt a pihenőnap, amit még nem neveztek Sábát-nak, viszont az újhold (ros chódes), telihold (járéách málé) napjára és ünnepnapokra alkalmazták a Sábát kifejezést.
A néphagyományok Iskarióti Júdás öngyilkosságát (Máté 27,3-5) szintén április elsejére, azaz az általam prezentált Jézus keresztre feszítésének napjára teszik [6][7].

Befejezés gyanánt megemlíteném, hogy az ókor embere hitt az asztrológiában, az uralkodók többsége asztrológus tanácsadókkal rendelkeztek, a Szanhedrin tagjai pedig kötelesek voltak mágiát, jövendőmondást, fizikát, matematikát, nyelveket és asztrológiát is tanulni.[8][9][10][11][12][13]

[1] Karl Friedrich Borberg (*Professor): Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte (Stuttgart, 1840), S. 30
[2] Karl Friedrich Borberg (*Professor): Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte (Stuttgart, 1840), S. 32-33
[3] KISBOLDOGASSZONY - MÁRIA SZÜLETÉSE
[4] Franz Joseph Schermer: Sämmtliche Werke des Antonio Bieira (aus der Gesellschaft Jesu), Siebenter Band (Regensburg, 1858), S. 100
[5] Károlyi Gáspár: Szent Biblia - Ésaiás XIV. rész 29 (Kőszeg, 1840)
[6] Újváry Zoltán: Népszokások és népköltészet - Válogatott tanulmányok (Debrecen, 1980) - (474. old.)
[7] Toeppen Max: Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preußischen Landes- und Kulturgeschichte (Danzig, 1870) - (506-507. old.)
[8] Newton Brown: Newton: Encyclopedia of Religious Knowledge (Brattleboro, 1844) - (1048. old.)
[9] Emanuel Deutsch: Der Talmud (Berlin, 1869) - (27. old.)
[10] Encyclopaedia Britannica - Vol. XVIII. (Edinburgh, 1823) - (493. old.)
[11] George Robert Gleig: The History of the Bible - Vol. II. (New York, 1831) - (171. old.)
[12] John Lightfoot: The Whole Works of the Rev. John Lightfoot, D. D. - Volume IX.: The Temple-Service: and the Prospect of the Temple (London, 1823) - (338. old.)
[13] John Wilkes: Encyclopaedia Londinensis; or Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature XXII. (London, 1827) - (649. old.)

A feltüntetett forrásokhoz tartozó utalások ITT megtalálhatók.

Benutzeravatar
kmatefi
Administrator
 
Beiträge: 165
Registriert: Mo 24. Feb 2020, 17:04

A Gondola fórumon történt bejegyzéseim

Ungelesener Beitragvon kmatefi » Sa 17. Jun 2023, 16:09

Klaus Matefi: Új Jeruzsálem? De hol?...
2023. június 17. 17:07 | Sorszám: 0
A Jelenések könyvében az alábbit olvashatjuk:

„És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (21,2-4)

II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be hogy:

„Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad.” (Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata, 1998/4, 631. old.)

A fent említett „mennyei Jeruzsálem”/„Isten sátora” nem volt egyéb, mint az 1999.08.11-i, teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt, amire már az asztrológiában, kabbalah-ban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is jártas, zsidó származású Nostradamus (1503 - 1566) is felhívta az utókor figyelmét:

„L` an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d` effrayeur,” (Centurie X., LXXII.) (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, Dont il y en a trois cens qui n`ont encore jamais été imprimées; A Lyon, 1566; S. 164)
„Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában az égből megérkezik a rettegés nagy királya.” (Centuriák X. 72.)

Erről a kozmikus sárkányról (a Föld köré tekeredett kozmikus kígyóról) és ennek szellemi hatásáról állítja a Jelenések könyve, hogy ez maga az Ördög, a Sátán, aki tévútra vezeti az egész világot (12,9). Erre a napra lett időzítve Postdamban az „Abraham Geiger Kolleg” alapkövének Dr. Walter Jacob (1930 -) főrabbi általi lerakása, amely a II. világháború óta Németországban az első felépített Rabbiképző Intézet. Rómában II. János Pál pápa egy helikopterben ülve követte figyelemmel a napfogyatkozás árnyékának elhaladását.

A teljes napfogyatkozás árnyékának centruma az európai szárazföldet a normandiai tengerparton fekvő Dozulé (é.sz.: 49°13´57˝, ny.h.: 0°02´31˝) nevű helyiségnél érte el. Egy 1984-ben német nyelven is megjelent francia kiadvány („Dozulé-Botschaft Christi, Einzig und endgültig - Das Glorreiche Kreuz - Zeichen des Menschensohnes” - „Dozulé-Krisztus üzenete, egyedüli és végérvényes - A dicsőséges kereszt - Az Emberfiának a jele”) Dozulé-t tekintette ennek a kozmikus misztériumnak központjául:

„Ez a kereszt uralkodik a világon, és a világ ezt nem sejti, vagy nem ismeri, vagy elfelejtette. És mégis ez az egyetlen reményük.” (10. old.)
„Mondd a papnak, hogy ez a dicsőséges kereszt, ami ezen a helyen kell felállítódjon, Jeruzsálemmel azonos kell legyen.” (12. old.)

A napfogyatkozást követően több kisebb és nagyobb keresztet állítottak fel Dozulé-ben, ennek ellenére nem ez a helyiség játszott kiemelkedő szerepet, hanem sokkal inkább a Bakonyban található Kab-hegy (é.sz.: 47°2´51˝, ny.h.: 17°38´58˝) és annak környezete. A teljes napfogyatkozás árnyékának középvonala helyi idő szerint 6 másodperccel 12 óra után, délben érte el a hegyet:

10:49:30 UT = 11:49:30 CET/MEZ = 12:49:30 CEST/MESZ = 12:00:06 Helyi idő

Az árnyék haladási sebessége északnyugattól délkeleti irányba hozzávetőlegesen 710 m/s volt, ebből adódóan helyi idő szerint pont délben még körülbelül 4 kilométerre északnyugatabbra volt megfigyelhető, mégpedig a közel 2000 lélekszámú Úrkútnál. Itt ért földet „Úr kútjánál” az úgynevezett „mennyei Jeruzsálem”.

„Azon a napon - így szól az én Uram, az Úr - naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal.” (Ámósz 8,9)

A Babiloni Talmud az Ószövetségben hívők megváltásának jövendőbeli megvalósulásával kapcsolatosan áv hónap 15. napját említi (forrás [17]). Mivel a XXI. század folyamán még létrejövő Schemhamphoras kozmikus forrásainak egyike se lesz kapcsolatban áv hónap 15-vel, ennek következtében csak a 2022.08.12-én (5782 áv 15-én), pénteken realizálódott „T” kereszt jöhetett volna erre vonatkozóan számításba. Aznap csak annyi történt a legjobb tudomásom szerint, hogy világszerte ünnepségeket tartottak az érdekeltek. Az ünnepségsorozat 11-én este kezdődött és 12-én délután 16:00-kor folytatódott. Különösen figyelemre méltóak voltak az 1999.08.11-ét követően 23 év elteltével rendezett ünnepi események a még romos állapotban lévő Kővágóőrsön található zsinagógában, ugyanis 1999.08.11-én közel azon a területen „landolt” a „mennyei Jeruzsálem”.2023. június 18. 18:56 | Sorszám: 1
Az Új Jeruzsálemmel kapcsolatosan négy elképzelést érdemes megvizsgálni:

1, Ahmed Yassin (1937 - 2004) palesztin sejk és Hassan Rahimpour Azghadi (1965 -) iráni politikus Izrael megsemmisítését jósolta 2022-re [1][2]. A Jeruzsálemben élő ultra-ortodox rabbi, Yosef Berger 2017 januárjában azt állította, hogy a Messiás elövetele 2022-ben fog bekövetkezni, ami egyben az apokalipszis kezdetét is jelenti majd [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12].

Mint tudjuk, ez eddig nem történt meg, viszont 2022.02.21-én elismerte az Oroszországi Föderáció elnöke, Vlagyimir Putyin (1952 -) a Donyecki és Luganszki Népköztársaságot, mint szuverén államokat, majd utasítására 24-én bevonultak az orosz csapatok Ukrajnába és megkezdődött a mai napig tartó véres háború, melyben Ukrajnát a NATO tagállamok hatalmas anyagi, hadi- és irányítástechnikai eszközökkel, információkkal támogatják az USA-val az élen. Egyes források szerint, az ukrán földek közel egyharmada amerikai nagyvállalatok (Cargill, DuPont, Monsanto) tulajdonába ment át Volodimir Zelenszkij (1978 -) eddigi elnöksége alatt.

2, 2008 június 22-én az USA-ban született jeruzsálemi lakos, Ronen Eidelman egy "Medinat Weimar" elnevezésű mozgalmat hívott életre abból a célból, hogy a németországi Türingia tartománya egy második Izraellé alakulhasson át, aminek a fővárosa, az Új Jeruzsálem pedig Weimar kellene legyen [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22].

3, Kievet, a mai Ukrajna fővárosát már az i.sz. 7. században Új Jeruzsálemként, illetve Második Jeruzsálemként emlegették [23][24].

4, 2017 januárjában Igor Berkut (Igor Gekko) vezetésével egy újabb ötlet látott napvilágot az Új Jeruzsálemmel kapcsolatosan. Az izraeli Haifaból érkezett 183 bevándorló Dél-Ukrajna területén lerakta az Új Izrael alapkövét, amit Dnyipro (korábban Dnyipropetrovszk, a jövőben pedig Új Jeruzsálem) , Zaporizzsja, Herszon, Mikolajiv és Odessza régiók alkotnának. Az ország határos lenne a Fekete-tengerrel és az Azovi-tengerrel is. 2022 végére már 6 millió bevándorlóra számítottak Izraelből, és 12 millió bevándorlóra pedig az USA-ból, az EU-ból és Oroszországból. Az elképzelésük szerint 12 vezetőből álló Jótevők Tanácsa kellene majdan vezesse az új államot. A miniszterelnök Benjámín Netanjáhú lenne; a pénzügyminiszter a Federal Reserve Kormányzótanácsának korábbi elnöke, Ben Shalom Bernanke; a hadügyminiszter Avigdor Lieberman; a külügyminiszter Avigdor Eskin; a belügyminiszter Natan Sharansky; ...; a Tanács elnöke pedig Jevgenyij Szatanovszkij kellene legyen, aki az Oroszországi Zsidó Kongresszus korábbi vezetője volt [25][26][27][28][29][30][31][32][33].


Benutzeravatar
kmatefi
Administrator
 
Beiträge: 165
Registriert: Mo 24. Feb 2020, 17:04


Zurück zu Vallás-Filozófia-Ezotéria

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron